Musiał Bogdan

Bogdan Musiał – ur. w 1960 roku w Wielopolu – polski i niemiecki historyk, specjalista badający dzieje Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku, a szczególnie w okresie II wojny światowej. Od 1985 roku mieszkał w Niemczech Zachodnich, gdzie uzyskał azyl polityczny, studiował socjologię, politologię i historię w Manchesterze oraz w Hanowerze, doktorat bronił z tematu prześladowań Żydów w okupowanej Polsce.

Był pracownikiem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, jak i IPN-u, a także profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 7 lutego jest członkiem Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

« Powrót do Leksykonu