Wyszyński Stefan

Stefan WyszyńskiStefan Wyszyński – ur. 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 r. w Warszawie, polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953 roku. Zwany Prymasem Tysiąclecia. W okresie Powstania warszawskiego pod pseudonimem „Radwan III” był kapelanem Grupy AK Kampinos, działającej m.in. w Laskach, oraz szpitala powstańczego.

Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 roku, Wyszyński niespodziewanie został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Był inicjatorem zawarcia 14 kwietnia 1950 roku porozumienia z władzami komunistycznymi. Wyszyński był pierwszym w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który zdecydował się na układy z państwem rządzonym przez komunistów. W zamian za zagwarantowanie nauczania religii w szkołach i funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego polski Kościół uznał granice Ziem Odzyskanych PRL.

25 września 1953 roku został internowany w ramach represji komunistów wobec Kościoła katolickiego. Przetrzymywany był w katolickich klasztorach. 16 maja 1956 roku napisał tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. W latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. W czasie polskiego Sierpnia 80 w trosce o pokój i dobro narodu ustawicznie wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W latach 1980–1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a „Solidarnością”.

Dodaj komentarz