Walerczyk Bogdan

Bogdan Marian Walerczyk (ur. 17 maja 1933 w Kórniku, zm. 7 października 1998) – polski rolnik i polityk.

Wstąpił do ZSL (1962). W latach 1980–1985 pełnił mandat posła na Sejm PRL VIII kadencji, zasiadając w Komisji Komunikacji i Łączności, Komisji Przemysłu Lekkiego, Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz