Dembowski Bronisław

Bp Bronisław DembowskiBp Bronisław Dembowski – ur. 2 października 1927 w Komorowie, polski biskup rzymskokatolicki, profesor zwyczajny nauk filozoficznych, biskup diecezjalny włocławski w latach 1992–2003, a od 2003 roku biskup senior diecezji włocławskiej. W czasie II wojny światowej był członkiem AK, walczył w Powstaniu warszawskim. W latach 1981–1992 był wiceprzewodniczącym Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

« Powrót do Leksykonu