Centrala Wychowania Fizycznego

Centrala Wychowania Fizycznego – została powołana we wrześniu 1920 roku i oficjalnie miała zajmować się propagowaniem zdrowego stylu życia i upowszechnianiem sportu. W rzeczywistości zastąpiła, formalnie rozwiązaną, POW Górnego Śląska. Zajmowała się ochroną polskich wieców i placówek plebiscytowych, chroniąc osoby przygotowujące plebiscyt przed niemiecką Organizacją Bojową Górnego Śląska.

Na czele Centrali Wychowania Fizycznego stał kpt. Mieczysław Paluch, a potem ppor. Mieczysław Chmielewski. Szefem sztabu był Alfons Zgrzebniok. Po II Powstaniu śląskim organizacja przekształciła struktury partyzanckie we wzory organizacyjne przyjęte w armiach regularnych. W styczniu 1921 roku została włączona do nowej tajnej organizacji wojskowej pod nazwą Dowództwo Ochrony Plebiscytu.

« Powrót do Leksykonu