Chrześcijański Ruch Samorządowy

Chrześcijański Ruch Samorządowy (ChRS) – ugrupowanie polityczne powstałe w Polsce 12 października 2003.

Powstało z Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Liderem ugrupowania był Ryszard Tur. W wyborach samorządowych w 2006 roku ChRS wystawił swoje listy w czterech województwach zdobywając łącznie ok. 0,33% poparcia w skali kraju a to oznaczało, że nie przekroczyła wymaganego 5% progu wyborczego i w związku z tym nie uzyskała mandatów radnych w sejmikach wojewódzkich.

« Powrót do Leksykonu