Federacja Młodzieży Walczącej

Federacja Młodzieży WalczącejFederacja Młodzieży Walczącej – niezależna, podziemna organizacja młodzieżowa działająca w konspiracji w okresie PRL. Została powołana w czerwcu 1984 roku. W ramach działań FMW prowadzone były akcje ulotkowe, wywieszanie transparentów, malowanie haseł niepodległościowych oraz nadawanie zarówno w eterze, jak i za pomocą sprzętu nagłaśniającego audycji Radia „Solidarność”. Organizowała też nielegalne wykłady niezależne i kolportaż prasy podziemnej w środowiskach młodzieżowych. Uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy na działalność podziemną i pomoc dla rodzin represjonowanych.

« Powrót do Leksykonu