Hymn Polski

Hymn Polski –  hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu. Polskim hymnem jest „Mazurek Dąbrowskiego”. W latach 1918-1921 Polska nie miała oficjalnego hymnu państwowego. Podczas uroczystości państwowych śpiewano kilka różnych pieśni patriotycznych, były to  „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”, „Rota”, a także „Mazurek Dąbrowskiego”. Pieśni te traktowane były jako nieoficjalne hymny narodowe.

Dopiero 26 lutego 1927 roku w drodze głosowania spośród tych czterech pieśni, wybrano „Mazurek Dąbrowskiego” na oficjalny hymn państwowy. Po II wojnie światowej w 1948 roku „Mazurek Dąbrowskiego” uznano ponownie, ale już urzędowo jako hymn państwowy. Obowiązujący tekst hymnu i zapis nutowy zawiera Ustawa Sejmowa z 31 stycznia 1980 roku. W 1978 roku otwarto Muzeum Hymnu Narodowego. Znajduje się ono w Bedominie pod Kościerzyną, w miejscu gdzie urodził się autorMazurka DąbrowskiegoJózef Wybicki.

Śpiewając hymn Polski, wiele osób przeinacza drugi wers i zamiast „kiedy my żyjemy” śpiewa „póki my żyjemy”. W oryginalnym tekście Wybickiego i obowiązującym tekście hymnu Polski jest forma „kiedy” i tylko ona jest poprawna.

Zobacz więcej: Hymn Polski

Posłuchaj: „Mazurek Dąbrowskiego”

« Powrót do Leksykonu