Mościcki Ignacy

Ignacy Mościcki – ur. 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowie, zm. 2 października 1946 r. w Versoix, polski chemik i polityk. W latach 1912–1922 był profesorem Politechniki Lwowskiej i autorem nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Jego trzech synów było Orlętami lwowskimi, brali m.in. udział w akcji w piwnicach Politechniki Lwowskiej, w której zabrali 50 karabinów z amunicją. W latach 1926–1939 był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Był blisko związany z obozem sanacji. W 1930 roku był inicjatorem budowy m.in. wielkiego kombinatu chemicznego w Mościcach pod Tarnowem. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Rumunii, gdzie został internowany. 30 września 1939 roku zrezygnował z prezydentury i przeniósł się do Szwajcarii, gdzie przebywał do śmierci.

« Powrót do Leksykonu