Brejski Jan

Jan Brejski (ur. 28 lutego 1863 w Pączewie, zm. 10 grudnia 1934 w Toruniu) – dziennikarz, wydawca, polityk, działacz narodowy i polonijny.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów pracował jako dziennikarz w „Głosie Narodu”. Po przejęciu wraz z bratem gazety „Wiarus Polski”, został jego naczelnym. Pismo przeznaczone było dla Polonii i wydawane od 1899 w Westfalii i Nadrenii, a w latach 1924–1930 w Lille we Francji. W latach 1894–1922 po nabyciu przez jego rodzinę „Gazety Toruńskiej”, pracował jako jej redaktor. W latach 1903–1905 i 1908–1911 był posłem do sejmu pruskiego i członkiem Koła Poselskiego. Po uzyskaniu niepodległości, został posłem do Sejmu Ustawodawczego RP z listy Narodowego Stronnictwa Robotników. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1923).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz