Natusiewicz-Mirer Janina

Janina Natusiewicz-Mirer –  polska działaczka społeczna, historyk sztuki i archeolog, działaczka opozycji demokratycznej w PRL. W okresie II wojny światowej, jako dziecko, została wywieziona na Syberię; opuściła ją z Armią Andersa. W okresie PRL angażowała się z mężem w działalność opozycyjną, prowadząc starania o postawienie pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli; w stanie wojennym współpracowała z Solidarnością Walczącą. Przyjaźniła się z Anną Walentynowicz. Brała udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej Panoramy Racławickiej i zabiegała o postawienie w Starym Sączu pomnika świętej Kingi, fundatorki klasztoru klarysek w Starym Sączu. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu