Skalski Jerzy

Jerzy Skalski – ur. 7 kwietnia 1925 r. w Grodnie, zm. 18 lutego 2010 r. w Warszawie, polski dowódca wojskowy, generał broni LWP, sekretarz Komitetu Obrony Kraju w latach 1987–1990, wiceminister obrony narodowej od 1989 do 1990 roku, poseł na Sejm PRL. Od 1942 roku był żołnierzem AK, został wcielony do Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku, a we wrześniu tego roku przeniesiony do LWP. W PRL zajmował stanowiska dowódcze, Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS w Moskwie.

W 1970 roku wyznaczono go na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. operacyjnych. W latach 1983–1987 był dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Był członkiem PZPR, z ramienia tej partii był posłem na Sejm PRL od 1985 roku.

« Powrót do Leksykonu