Królikowski Józef

Józef Królikowski – ur. 5 października 1931 roku w Modle, polski dziennikarz i redaktor. Związany głównie z „Głosem Wybrzeża” i „Dziennikiem Bałtyckim”. W stanie wojennym, na przełomie lat 1981/82 redaktor naczelny trójgazety „Głos Wybrzeża – Dziennik Bałtycki – Wieczór Wybrzeża”. W latach 1982-1985 redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża”. Podczas stanu wojennego był też członkiem komisji weryfikującej dziennikarzy w Gdańsku. W okresie 1984–1987 przewodniczący Rady Prasowej przy premierze gen. Wojciechu Jaruzelskim. W 1985–1990 wiceprzewodniczący Radiokomitetu. Po przejściu na emeryturę do roku 1992 pracował w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

« Powrót do Leksykonu