Komisja weryfikująca dziennikarzy

Komisja weryfikująca dziennikarzy – specjalne komisje stworzone przez władze komunistyczne w stanie wojennym, które sprawdzały dziennikarzy pod względem poglądów politycznych i decydowały o zwolnieniu lub pozostawieniu na stanowisku. Nie określono liczby osób zwolnionych przez te komisje. Jednak jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, gdyby uwzględnić tylko część dokumentów IPN, to liczbę dziennikarzy, których podczas stanu wojennego zweryfikowano negatywnie, można określić na co najmniej 800 osób.

Dziennikarzy zwalniano z powodu zaistnienia jednej z trzech przesłanek: przynależności do NSZZ „Solidarność” lub Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz negatywnej postawy politycznej. Prawie każdy negatywnie zweryfikowany dziennikarz stawał się obiektem zainteresowania bezpieki. Wielu z nich nie mogło wówczas znaleźć pracy.

« Powrót do Leksykonu