Modzelewski Karol

Karol ModzelewskiKarol Modzelewski, właściwie Cyryl Budniewicz – ur. 23 listopada 1937 r. w Moskwie, polski historyk żydowskiego pochodzenia, mediewista, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL, senator. Nazwisko Modzelewski uzyskał od przybranego ojca, Zygmunta Modzelewskiego polskiego działacza komunistycznego, z którym związała się jego matka po aresztowaniu i skazaniu na pobyt w łagrze biologicznego ojca. W 1945 roku wyjechał do Polski i dopiero wtedy zaczął się uczyć języka polskiego.

W 1964 roku został wydalony z PZPR razem z Jackiem Kuroniem. Wystosowali „List do Partii”, krytykujący linię polityczną PZPR. W 1965 roku skazano go na karę 3,5 roku więzienia. W więzieniu przebywał też po wydarzeniach Marca 68. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, był autorem pomysłu przyjęcia przez związek terminu „Solidarność”. W stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. W 2005 roku wszedł w skład komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich.

« Powrót do Leksykonu