Komintern

Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern) – organizacja międzynarodowa powstała w 1919 roku w Moskwie z inicjatywy Lenina. Została założona przez 19 partii komunistycznych, w tym KPP. Jej celem było propagowanie idei komunistycznych i przygotowanie do światowej rewolucji. Każda z partii podlegała Komitetowi Wykonawczemu Kominternu, a ten z kolei był częścią Komitetu Centralnego partii bolszewickiej. Komintern został rozwiązany w 1943 roku przez Stalina, w jego miejsce został powołany w 1947 r. Kominform.

« Powrót do Leksykonu