Konferencja luksemburska (1933)

Konferencja luksemburska – tajna konferencja przedstawicieli francuskiego, belgijskiego i niemieckiego wielkiego kapitału. Odbyła się w dniach 29 i 30 stycznia 1933 roku. Było to nieformalne spotkanie, jednak reprezentujący francuską stronę Rene Duchenin działał w porozumieniu i za zgodą rządu francuskiego.

Na konferencji ustalono zniesienie „korytarza” polskiego i połączenia Rzeszy z Prusami Wschodnimi. Zgodzono się również, by Wolne Miasto Gdańsk powróciło do Rzeszy. Natomiast na Górnym Śląsku poczynione miały być drobne poprawki graniczne, jednak bez zasadniczego naruszania terytorium polskiego i całości polskiego przemysłu. Jako rekompensatę dla Polski strona niemiecka zaproponowała:

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz