Kongres haski

Kongres haski – było to spotkanie nominatów 25 krajów zorganizowane w Hadze pomiędzy 7 i 10 maja 1948 roku, na którym dyskutowano na temat metod i ideologii dotyczących integracji europejskiej.

Kongres haski był zalążkiem Rady Europy, jak i Międzynarodowego Ruchu Europejskiego. Obradom kongresu przewodniczył Winston Churchill. W trakcie jego prac wyodrębniły się dwa nurty federalistów – jeden, do którego należały państwa chcące klasycznej federacji skutkującej powołaniem federacyjnego Zgromadzenia Europejskiego i drugi, który miał podobną wizję, tyle, że przy ograniczonych kompetencjach rządu centralnego.

« Powrót do Leksykonu