Kreml

Kreml – gród warowny lub twierdza sytuowana w obrębie miast ruskich, budowana zwykle na wzniesieniu i obejmująca siedzibę władcy, cerkwie oraz budynki o funkcjach urzędowych lub państwowych. W XVIII wieku, w związku z rozbudową miast, kremle straciły swoje obronne znaczenie, pełniąc jedynie funkcje reprezentacyjne. Nazwa „Kreml” jest także używana jako synonim najwyższych władz rosyjskich, a wcześniej sowieckich, których siedziba znajdowała się tradycyjnie na kremlu moskiewskim.

« Powrót do Leksykonu