Lublin

Lublin – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego. Położony na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce. Jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce. W 1569 roku w Lublinie zawarto unię lubelską. 19 lipca 1569 roku na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi. W 1795 roku po III rozbiorze Polski, Lublin znalazł się pod zaborem austriackim. Terytorium to otrzymało nazwę Galicji Zachodniej.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku Lublin był rozbudowywany, powstawały nowe fabryki i gmachy użyteczności publicznej, kwitła także lubelska kultura. 27 lipca 1918 roku założono Katolicki Uniwersytet Lubelski. Od września 1939 do lipca 1944 miasto znalazło się pod okupacją niemiecką jako część Generalnego Gubernatorstwa. Na Zamku w Lublinie hitlerowcy utworzyli ciężkie więzienie Gestapo. Niemcy utworzyli też w Lublinie obóz koncentracyjny Majdanek oraz getto żydowskie. 22 lipca 1944 roku na miasto uderzyły wojska sowieckie.

Lublin został opanowany 25 lipca 1944 roku z pomocą żołnierzy AK. Na Majdanku Rosjanie natychmiast po wkroczeniu utworzyli obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK i NSZ, wykorzystując w tym celu infrastrukturę hitlerowską. Na Zamku natomiast utworzono ciężkie więzienie UB. Od 23 lipca 1944 roku przez następne 164 dni w Lublinie znajdowała się siedziba PKWN.

« Powrót do Leksykonu