Krośniewice

Krośniewice  – miasto w województwie łódzkim. Prawa miejskie miejscowość uzyskała przed 1442, ale wzmiankowana była już w 1387 roku. W połowie XVII wieku zniszczone przez Szwedów całkowicie podupadło. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1926 pozbawione praw miejskich. Podczas okupacji niemieckiej we wrześniu i październiku 1939 obóz przejściowy dla jeńców polskich. W latach 1940–1942 getto.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz