Krzepice

Krzepice – miasto w województwie śląskim. W XIII wieku istniał w tym miejscu gród warowny. Prawa miejskie miejscowość otrzymała przed 1357. W latach 1370–1396 w posiadaniu ks. Władysława Opolczyka. W XVIII wieku, po zbudowaniu wielkiego pieca, odlewano w Krzepicach działa, bronie, druty i blachę. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1919 pozbawione praw miejskich. Podczas okupacji niemieckiej w czerwcu 1942 miejsowi Żydzi wywiezieni do Auschwitz.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz