Łask

Łask – miasto w województwie łódzkim. Po raz pierwszy nazwa została użyta w 1356 roku. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1422 roku. Do XVII wieku siedziba rodu Łaskich. Zniszczony w czasie wojen w XVII i XVIII wieku. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1903 utworzono połączenie kolejowe. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1940-1942 w getcie  zginęło około 3700 mieszkańców.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz