Skosowski Leon

Leon Skosowski – żydowski agent Gestapo w czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Jego zadaniem była denuncjacja Żydów znajdujących się poza terenem getta żydowskiego w Warszawie oraz denuncjacja Polaków zajmujących się działalnością podziemną. Był odpowiedzialny z sprawę Hotelu Polskiego, w którym stworzono obóz internowania dla Żydów ukrywających się po stronie aryjskiej. Grupa Lolka Skosowskiego sprzedawała im dokumenty świadczące o posiadaniu obcego obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Salwadoru, Peru i Chile. Mieli oni wyjechać do specjalnych obozów we Francji, gdzie zostaliby wymienieni na niemieckich jeńców internowanych przez aliantów. W rzeczywistości większość z nich trafiła do obozu w Auschwitz, a 300 osób, które pozostały w Hotelu bez żadnych dokumentów zostali przewiezieni na Pawiak i rozstrzelani. Leon Skosowski wraz z większą częścią jego grupy został zlikwidowany przez Armię Krajową.

« Powrót do Leksykonu