Majdański Stanisław

Stanisław Józef Majdański (ur. 19 marca 1949 w Typinie) – polski polityk, rolnik indywidualny, poseł na Sejm X kadencji PRL i senator IV kadencji RP.

Absolwent Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (2001). W latach 80. był jednym z założycieli rolniczej „Solidarności”. W stanie wojennym organizował duszpasterstwo rolników, redagował i kolportował opozycyjny biuletyn „Roztocze”, został za prowadzoną działalność aresztowany, zwolniono go na mocy amnestii w 1984. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła X kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego, zasiadał w Komisji Rolnictwa oraz w Komisji Handlu i Usług. W 1997 został senatorem IV kadencji, wybranym z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

« Powrót do Leksykonu