Małogoszcz

Małogoszcz – miasto w województwie świętokrzyskim. W X wieku była strażnicą na południowej granicy państwa Mieszka I. W 1259 roku spalona przez Tatarów, następnie przeniesiona na nowe miejsce. Prawa miejskie miejscowość uzyskała przed 1342. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W lutym 1863 bitwa wojsk powstańczych. W latach 1870–1996 pozbawiona praw miejskich. W XIX wieku w okolicy Małogoszczy eksploatacja kamienia litograficznego.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz