Górski Marian

Marian Marcin Górski (ur. 31 października 1910 w Dolsku, zm. 31 marca 1982 w Gdańsku) – profesor doktor habilitowany medycyny, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (1968–1972) i polityk.

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1935), uzyskując dyplom lekarza. W 1937 zdobył stopień naukowy doktora medycyny. W 1945 habilitował się i uzyskał nominację na docenta patologii szczegółowej i terapii chorób wewnętrznych. Pracownik naukowy Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1955–1956 dziekan Wydziału Lekarskiego. Od 1959 do 1965 prorektor ds. klinicznych. W 1958 mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 1965–1968 pełnił funkcję prorektora ds. nauki a następnie od 1968 do 1972 – rektora gdańskiej AM. Działalność naukowa profesora Mariana Górskiego związana była głównie z hepatologią i gastroenterologią. Oprócz działalności naukowej, zaangażował się w życie polityczne. Został wybrany na posła na Sejm PRL VI kadencji (jako bezpartyjny). Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Polskich. Ponadto w uznaniu wybitnych zasług profesor Marian Górski był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz