Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku

Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku – międzynarodowa komisja działająca od 11 lutego 1920 do 10 lipca 1922 roku, powołana na mocy traktatu wersalskiego i umowy francusko-niemieckiej, w celu przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku. Zadaniem Komisji i towarzyszących jej wojsk alianckich było dopilnowanie prawidłowego przebiegu kampanii plebiscytowej i samego głosowania oraz utrzymanie porządku i spokoju. Z założenia miała być bezstronna. Odzwierciedlał się w niej jednak spór, jaki toczyły między sobą zwycięskie państwa Ententy o dostęp do gospodarki niemieckiej. Na siedzibę komisji wybrano Opole.

« Powrót do Leksykonu