Nisko

Nisko – miasto w województwie podkarpackim. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z epoki brązu. Na przełomie VII–IX wieku istniała w tym miejscu osada, w XV w. była to wieś królewska. W 1656 odbyła się zwycięska bitwa wojsk polskich pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. W latach 1772–1918 w zaborze austriackim. Ponowne prawa miejskie od 1933 roku. Podczas okupacji niemieckiej w okolicy liczne pacyfikacje oraz rejon działalności partyzantki polskiej i sowieckiej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz