NZS

NZSNiezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – stowarzyszenie studentów powstałe 22 września 1980 w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce. NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Organizacja, obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym.

Obecnie NZS realizuje szereg projektów ogólnopolskich, w tym akcje zbiórki krwi Wampiriada, ogólnopolski program edukacyjny Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej OKFS (Pstrykaliada), konkurs na najlepszego studenta Studencki Nobel, cykl warsztatów Twoje Prawa w Pracy oraz szereg akcji regionalnych.

Posłuchaj: Elektryczne Gitary – „Był NZS”

« Powrót do Leksykonu