Biały Oleg

Oleg Biały ps. „Kot” – pełnomocnik firmy Billa Poland, współzałożyciel firm AB Holding i Pancom. Stał na czele grupy wywodzącej się z byłych żołnierzy i oficerów Północnej Grupy Wojsk Armii ZSRS stacjonujących w Legnicy oraz członków ukraińskich grup przestępczych dokonujących na tamtejszym terenie zamachów bombowych i zabójstw na zlecenie.

Grupa Olega Białego była ściśle powiązana z rosyjskim sektorem bankowym oraz z osobami pełniącymi wysokie funkcje w tamtejszym aparacie władzy. Na terenie Warszawy grupa ta nawiązała kontakt z przedstawicielami mafii pruszkowskiej, Leszkiem Danielakiem. ps. „Wańka” i Jackiem Haronem, a także handlarzem bronią Leszkiem Grotem. W Warszawie spotykali się w sejmowej kawiarni. Ich wspólnym polem działania był przemyt samochodów drogą lotniczą, handel narkotykami, spirytusem i perfumami”.

« Powrót do Leksykonu