Smoleńsk

Smoleńsk – miasto w Rosji, położone nad Dnieprem. W pobliżu miasta znajduje się miejscowość Katyń, znana ze zbrodni popełnionej na polskich oficerach. Przyjmuje się, że część ofiar zbrodni katyńskiej wymordowano w piwnicach tzw. więzienia wewnętrznego Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku przy ul. Dzierżyńskiego 13.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, przy lądowaniu na lotnisku wojskowym Smoleńsk-Siewiernyj, miała miejsce katastrofa smoleńska.

« Powrót do Leksykonu