Poezja tyrtejska

Poezja tyrtejska – poezja patriotyczna, nawołująca do walki w obronie niepodległości, budząca pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Nazwa wywodzi się od spartańskiego poety Tyrtajosa. Wyrazem tej konwencji jest m. in. maksyma „dulce et decorum est pro patria mori”, czyli „słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę”.

Poezja tyrtejska była popularna w Polsce w okresie rozbiorów Polski. Znani polscy przedstawiciele poezji tyrtejskiej to przede wszystkim romantycy, tacy jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, a w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej Tadeusz Gajcy i Krzysztof Kamil Baczyński.

« Powrót do Leksykonu