Dubiński Krzysztof

Krzysztof Dubiński – funkcjonariusz MSW, był zastępcą naczelnika Wydziału Informacji i Sprawozdawczości w gabinecie ministra spraw wewnętrznych, sekretarzem gen. Czesława Kiszczaka. Jak podał historyk Sławomir Cenckiewicz w artykule z dziennika RzeczpospolitaMagdalenka. Teoria spiskowa, która okazała się prawdą”, Krzysztof Dubiński miał duży udział w przygotowaniu i obsłudze rozmów w Magdalence. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu trafił do Departamentu I MSW.

« Powrót do Leksykonu