Powstanie wielkopolskie z 1806 roku

Powstanie wielkopolskie z 1806 roku – zbrojne wystąpienie ludności polskiej przeciw wojskom pruskim w 1806 roku. Cieszący się szacunkiem w Wielkopolsce generał Jan Henryk Dąbrowski otrzymał od Napoleona polecenie udania się do Poznania i stworzenia tam regularnych oddziałów polskich. 6 listopada 1806 roku do Poznania wjechali Dąbrowski z Józefem Wybickim. Wydali oni odezwę do narodu, wzywając do stawania u boku Napoleona w walce z zaborcą. Kampanię zakończyła kapitulacja Królewca 15 czerwca 1807 roku, a następnie traktat tylżycki, który zaowocował powstaniem Księstwa Warszawskiego. Powstanie zakończyło się więc pełnym sukcesem.

Zobacz więcej: Powstanie wielkopolskie z 1806 roku.

« Powrót do Leksykonu