Prabuty

Prabuty – miasto w województwie pomorskim.  Już w XII wieku istniał w tym miejscu gród staropruski zniszczony w 1236 roku przez Krzyżaków. Od 1249 rezydencja biskupów pomezańskich, a w pobliżu osada. Prawa miejskie miejscowość uzyskała przed 13. Od 1450 należy Związku Pruskiego. W wyniku pokoju toruńskiego w 1466 pozostały pod władzą biskupów pomezańskich, podległych Krzyżakom. Od 1527 w posiadaniu książąt pruskich. W 1876 otwarto połączenie kolejowe z miastem

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz