Ślesin

Ślesin – miasto w województwie wielkopolskim.

Według legendy nazwa miasta pochodzi od imienia rodu Szleszy, który zasiedlił we wczesnym średniowieczu okoliczne pola nad jeziorem. Przez wieki ulegała ona przekształceniom – Sleszyn, Slessyno, Szlyeszyno, Sliesin, by od 1889 roku ustalona została oficjalna, obowiązująca dzisiaj wersja nazw. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1231 roku w dokumencie księcia Konrada I Mazowieckiego, który wtedy nadał wieś biskupom poznańskim w zamian za zaciągnięte długi. 20 stycznia 1358 roku miejscowość Szleszyno otrzymała średzkie prawa miejskie, nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Od 1793 roku miasto, wraz z całą Wielkopolską, znalazło się pod zaborem pruskim. Następnie znalazło się w Księstwie Warszawskim (1807), a później w Królestwie Polskim (1815). W 1870 roku Ślesin utracił prawa miejskie za czynne uczestnictwo obywateli w powstaniu. W 1921 roku Ślesin odzyskał prawa miejskie. Miasto zostało zniszczone podczas okupacji niemieckiej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz