Sowchoz

Sowchoz – państwowe gospodarstwo rolne w ZSRS. W Polsce ich odpowiednikiem były PGR-y. W odróżnieniu od kołchozów, sowchozy były tworzone z ziemi zarekwirowanej od dawnych wielkich właścicieli ziemskich w ramach reformy rolnej, a nie od indywidualnych, drobnych rolników. Cały majątek sowchozów należał tylko do państwa, a status zatrudnionych w nich ludzi miał charakter pracowników najemnych.

« Powrót do Leksykonu