Wierbłowski Stefan

Stefan Wierbłowski – ur. 17 marca 1904 r. w Warszawie, zm. 4 grudnia 1977 r. tamże, polski działacz komunistyczny i dyplomata. Ukończył studia chemiczne we Francji, w 1935 roku powrócił do Polski. Wstąpił do KPP, został aresztowany za działalność komunistyczną. W 1939 roku, po rozpoczęciu działań wojennych, udał się do ZSRS, a powrócił w drugiej połowie roku 1944 jako zasłużony działacz komunistyczny. Został członkiem KC PPR, otrzymał stanowisko zastępcy szefa Resortu Informacji i Propagandy PKWN, po powołaniu rządu tymczasowego został podsekretarzem w Ministerstwie Informacji i Propagandy. Odpowiadał wtedy m.in. za druk ulotek obwieszczających powstanie nowej władzy i za komunikaty radiowe nawołujące do posłuszeństwa PKWN.

W 1945 roku został ambasadorem PRL w Czechosłowacji. W 1956 roku został redaktorem naczelnym „Nowych Dróg”. Funkcję tę pełnił do 1968 roku, kiedy to został odwołany w trakcie antysemickiej nagonki (Marzec 68). Wycofał się wtedy z życia publicznego i odszedł na emeryturę.

« Powrót do Leksykonu