Świsłocz

Świsłocz – miasto w obwodzie grodzieńskim, w dawnym województwie nowogródzkim. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1256 roku. W połowie XIV wieku niezależne księstwo świsłockie zostało podbite przez Wielkie Księstwo Litewskie. W 1581 roku stało się własnością Chodkiewiczów. W 1805 roku Wincenty Tyszkiewicz ufundował słynne gubernialne gimnazjum. Od września 1941 roku została zajęta przez wojska niemieckie. W listopadzie 1942 roku zlikwidowano getto i rozstrzelano 1536 Żydów. W lipcu 1944 Świsłocz zajęły wojska rosyjskie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz