Zawadzki Tadeusz

Tadeusz ZawadzkiTadeusz Zawadzki ps. „Zośka” – ur. 24 stycznia 1921 r. w Warszawie, zm. 20 sierpnia 1943 r. w Sieczychach, instruktor harcerski, harcmistrz, podporucznik AK, komendant Grup Szturmowych na terenie Warszawy, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. W konspiracji działał już od 1939 roku, a w 1941 roku skupieni wokół niego harcerze z 23 WDH utworzyli tzw. Wojenną Pomarańczarnię.

W marcu 1941 roku wszedł wraz z kierowaną przez siebie drużyną do Szarych Szeregów. Był jednym z najwybitniejszych wykonawców głośnych akcji „Małego Sabotażu”. Za największą liczbę „kotwic” wymalowanych na terenie swojej dzielnicy, otrzymał od Komendanta Głównego „Wawra” Aleksandra Kamińskiego honorowy pseudonim „Kotwicki”.

W ostatnich dniach kwietnia 1943 roku spisał, za namową ojca, krótką relację opisującą działalność „Pomarańczarni” i Szarych Szeregów oraz przebieg akcji pod Arsenałem. Stała się ona podstawą do napisania „Kamieni na szaniec”. Poległ w ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku, uczestnicząc w akcji Taśma jako obserwator. Jego imię nosił batalion Armii Krajowej Szarych SzeregówBatalion Zośka.

Posłuchaj piosenki poświęconej Batalionowi Zośka: „Zośka”

« Powrót do Leksykonu