Tajna Organizacja Wojskowa

Tajna Organizacja Wojskowa (TOW) – konspiracyjna organizacja wojskowa powstała w połowie września 1939 roku w Stanisławowie. Powstała na bazie Służby Obywatelskiej, utworzonej przed wybuchem II wojny światowej do wykonywania zadań dywersyjno-sabotażowych w strefie przyfrontowej. Inicjatorem utworzenia TOW, jej organizatorem i dowódcą był podpułkownik Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław”. Do czerwca 1940 roku główną siedzibą TOW był Budapeszt, potem Warszawa.

TOW szkoliła członków w zakresie prowadzenia dywersji i sabotażu, zajmowała się produkcją materiałów wybuchowych. Działała głównie w Polsce środkowej. W 1943 roku weszła w skład Kedywu Komendy Głównej AK.

« Powrót do Leksykonu