traktat nicejski

traktat nicejski – była to umowa międzynarodowa podpisana 26 lutego 2001 roku w Nicei. Postanowienia dokumentu weszły w życie 1 lutego 2003 roku.

Celem traktatu nicejskiego było zreformowanie Unii Europejskiej na potrzeby przyjęcia dziesięciu nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. Wprowadzenie traktatu było zagrożone referendalnym fiaskiem w Irlandii, gdzie 54 % głosujących odrzuciło jego postanowienia 7 czerwca 2001 roku. Referendum zostało ponownie przeprowadzone 19 października 2002 roku i wówczas większość głosujących była za ratyfikacją traktatu nicejskiego. Traktat ten regulował i precyzował m.in. kompetencje Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, jak i ustalono poszczególnym krajom przydział głosów, w tym członkowskim. Umowa rozdzielała także pomiędzy państwami UE na nowo miejsca w Parlamencie Europejskim oraz skupiała się na reformie organów sądowniczych UE.

« Powrót do Leksykonu