Tzw. wyzwolenie

Tzw. „wyzwolenie” – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w styczniu 1944 roku, które rozpoczęło marsz Armii Czerwonej na Zachód. Zajęcie ziem okupowanej przez Niemcy Polski i instalacja systemu komunistycznego, utworzenie zależnego od ZSRS państwaPRL. Według propagandy ZSRS i PRL, zajęcie ziem polskich było ich „wyzwoleniem” (spod okupacji hitlerowskiej), w rzeczywistości było jednak zmianą jednej okupacji na drugą.

Posłuchaj również: Lipcowe święto

« Powrót do Leksykonu