Unia Pracy

Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 roku w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. W latach 2001–2005 partia współtworzyła rząd. Do 2003 roku był to rząd większościowy, koalicyjny z SLD i PSL, a od 2003 roku rząd mniejszościowy wraz SLD i od 2004 także z SdPL. W latach 2006–2008 Unia Pracy stanowiła część Lewicy i Demokratów, a w wyborach w 2014 roku była sojusznikiem SLD. Wicepremierami z ramienia partii byli Marek Pol w latach 2001–2004 i Izabela Jaruga-Nowacka w latach 2004–2005.

« Powrót do Leksykonu