UOP

Urząd Ochrony Państwa (UOP) – zastąpił zlikwidowaną SB. Istniał od 10 maja 1990 roku do 29 czerwca 2002 roku, stanowił część służb specjalnych III RP. Jego pracownikami zostali pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze SB, wsparci naborem młodych ludzi, mających nie być uwikłanymi w układy PRL. Około 95% UOP stanowili funkcjonariusze SB, jednie 5% na stanowiskach najwyższych, kierowniczych stanowili nowi ludzie. UOP został zlikwidowany ustawą z 24 maja 2002 roku o ABW i Agencji Wywiadu. Jego kontynuacją stała się właśnie ABW.

« Powrót do Leksykonu