Lamentowicz Wojciech

Wojciech Lamentowicz (ur. 7 czerwca 1946 w Warszawie) – polski prawnik, polityk i dyplomata, poseł na Sejm II kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1969), a następnie uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. Należał do Komitetu ObywatelskiegoSolidarność”. W 1992 był wśród założycieli Unii Pracy i rok później z ramienia tej partii sprawował mandat posła na Sejm II kadencji. W 1995 odszedł z klubu parlamentarnego UP, poparł Aleksandra Kwaśniewskiego, następnie do 1997 zajmował stanowisko podsekretarza stanu i doradcy ds. zagranicznych Prezydenta RP. Został profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. W tym samym roku został pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Wykładał teorię państwa i prawa, filozofię prawa, porównawcze systemy polityczne, prawo porównawcze i stosunki międzynarodowe m.in. na uniwersytetach w Warszawie, w Szwecji, Danii, Austrii, Niemczech, Australii i w NATO Defense College w Rzymie.

« Powrót do Leksykonu