Wojnicz

Wojnicz – miasto w województwie małopolskim. W XII wieku istniał w tym miejscu gród kasztelański oraz osada targowa i komora celna. Prawa miejskie miejscowość uzyskała przed 1278. Od XV wieku starostwo niegrodowe. Rozwój gospodarczy hamował pobliski Tarnów. W latach 1772–1918 w zaborze austriackim. W 1934 roku miasto utraciło prawa miejskie. Podczas okupacji niemieckiej w 1944 obóz pracy przymusowej. Od 2007 roku ponownie prawa miejskie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz