Zamek w Działdowie

Zamek w Działdowiezamek pokrzyżacki w województwie warmińsko-mazurskim.

Został wzniesiony w latach 1344-1391 przez zakon krzyżacki. Budowla powstała wokół dziedzińca na planie kwadratu. Zamek otoczony był murem i fosą. Od strony podjazdu stały dwie wieże smukła, okrągła, na ośmiobocznej podstawie i masywna, czworoboczna, obok bramyZamek był wyodrębnioną z obszaru miejskiego jednostką terytorialną, administracyjną i gospodarczą. W jego murach swoją siedzibę miał prokurator zakonny, a od 1383 roku wójt. W XVII wieku przebudowany został w stylu renesansowym. Później był stopniowo rozbierany, odnowiony pod koniec XIX wieku. Podczas II wojny światowej ponownie został zniszczony. Odbudowane zostało zachodnie skrzydło zamku wraz z dziedzińcem. Podstawę dla tego skrzydła stanowią zachowane piwnice z lochem dla więźniów. W tej części swoją siedzibę ma Urząd Miasta.

« Powrót do Leksykonu