Zamek w Nidzicy

Zamek w Nidzicygotycki zamek w województwie warmińsko-mazurskim.

Budowa zamku rozpoczęła się 1370 roku. Od 1409 roku rezydował w nim krzyżacki prokurator. W 1410 roku został zajęty przez wojska polskie. Na mocy pokoju toruńskiego wrócił we władanie Krzyżaków. Został zdobyty po raz kolejny przez polskie rycerstwo podczas wojny głodowej w 1414 roku. W 1454 roku zamek zajął propolski Związek Pruski. W 1784 roku spłonęło przedzamcze. W 1812 roku zamek zdewastowały wojska francuskie. W latach 1828-1830 zamek przebudowano na sąd i więzienie. W zimie 1945 roku wojska radzieckie zbombardowały zamek, który do odbudowy w latach 1961-1965 pozostawał ruiną. Obecnie mieści się w nim: Muzeum Ziemi Nidzickiej, Nidzicki Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, Galeria Autorska Hieronima Surpskiego, pracownia rzeźby i biblioteka miejska. Działa tutaj również hotel oraz restauracja.

« Powrót do Leksykonu